Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da GerçekleştirilecektirAÇBİD - IAOMS anlaşmasıACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery
We are proud to annonce our third hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery for the first time in Turkey.
Devamı için tıklayınız
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara Plaza Otel’ de gerçekleştirilecek...
Devamı için tıklayınız
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
Devamı için tıklayınız
AÇBİD - IAOMS anlaşması
AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak ...
Devamı için tıklayınız
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Devamı için tıklayınız
News > News
Toplam 8 adet kayıt bulundu.
AÇBİD 4. Olağan Genel Kurulu 23.06.2013 tarihinde gerçekleştirildi
Genel kurulun yapılması amacı ile 23.06.2013 tarihinde Ankara'da Gordion Otel'de toplanıldı
23.06.2013 07:49:42
Derneğimiz, European Association of Cranio-Maxillo-Facial Surgery tarafından Türkiye Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi topluluğunun temsilcisi olarak tanınmıştır.
Derneğimizin girişimleri sonucunda "Avrupa Kraniyo-Maksillo-Fasiyal Cerrahi Derneği", AÇBİD' i ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki dernekten biri olarak kabul etmiştir
01.03.2012 09:28:39
Diş Hekimlerinin Yetki Alanını Belirleyen Kanun Maddesinde Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlanarak Yasalaştı
11.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Yasasının diş hekimlerinin yetki alanlarını ve diş hekimliğinde uzmanlık konusunu tanımlayan 29. Maddesi'nde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Meclis Genel Kurulunda 11.12.2010 tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir
11.12.2010 13:28:10
Prof. Dr. Sina UÇKAN has been assigned to Başkent University as Dean of the Faculty of Dentistry
AÇBİD General Secretary Prof. Dr. Sina UÇKAN has been assigned to Başkent University as Dean of the Faculty of Dentistry. We would like to congratulate and wish greater success to Prof. Dr. Sina UÇKAN, who is one of the founding members for our association and who has previously assumed the position of Assistant Dean at Başkent University Faculty of Dentistry as an Oral and Maxillofacial Surgery professor and lecturer.
13.09.2010 13:33:18
Tıpta Uzmanlık Ana Dalı olan Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi ile İlgili Yürütmeyi Durdurma
18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği`nin "Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi" adı ile yeni ihdas edilen ve Tıp Fakültesi "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları" ile "Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi" uzmanlıkları sonrası verileceği yer alan Tıpta Uzmanlık Ana Dalı'nın da yer aldığı Geçici 9. Maddesi ve Ek-1 Çizelge 3. sırası ile ilgili Danıştay 8. Dairesi: 2009/7773 esas numarası ile yürütmeyi durdurma kara
02.08.2010 13:35:29
Yeni Yürütmeyi Durdurma Kararı
Derneğimizin Danıştay'a açmış olduğu dava sonucunda Tıpta ve Dişhekimliğinda Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin geçici 9. Maddesi ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.
01.05.2010 13:52:00
Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı
18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile birçok diş hekiminin eleştiri ve itirazları sonucu durduruldu.
10.01.2010 13:59:01
Message from the President
Derneğimizin 23 Haziran 2013 tarihindeki 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurul toplantısına katılan ...
Photo Gallery
AÇBİD- 2015
18 Haziran 2015
10 Kasım 2014
17 Kasım 2017
Video Gallery

Copyright © 2013