Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da GerçekleştirilecektirAÇBİD - IAOMS anlaşmasıACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery
We are proud to annonce our third hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery for the first time in Turkey.
Devamı için tıklayınız
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara Plaza Otel’ de gerçekleştirilecek...
Devamı için tıklayınız
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
Devamı için tıklayınız
AÇBİD - IAOMS anlaşması
AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak ...
Devamı için tıklayınız
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Devamı için tıklayınız
Diş Hekimlerinin Yetki Alanını Belirleyen Kanun Maddesinde Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlanarak Yasalaştı

11.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Yasasının diş hekimlerinin yetki alanlarını ve diş hekimliğinde uzmanlık konusunu tanımlayan 29. Maddesi'nde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Meclis Genel Kurulunda 11.12.2010 tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra 22.12.2010 tarih ve 27793 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır.

1928’den günümüze kadar değiştirilemeyen ve özellikle meslektaşlarımızın önünde büyük engel teşkil eden bu maddenin kanunlaşması, branşımızın Ulusal ve Uluslararası platformlarda hak ettiği saygınlığa ulaşmasında şüphesiz önemli bir mihenk taşı olacaktır. Gelişen ve değişen diş hekimliği sanatının icra edilmesinde türlü zorluklara göğüs geren meslektaşlarımızın uzun yıllardır beklediği ve ihtiyacı olan bu kanun maddesinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  
 
Eski şekli
“MADDE 29- Dişçilik Sanatı; dişlerin ve diş etleri ile esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına munhasırdır.”
 
Yeni şekli
“MADDE 29- Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.
 
Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.”
 
Yeni düzenlemenin tüm meslektaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz.
 
AÇBİD Yönetim Kurulu

Message from the President
Derneğimizin 23 Haziran 2013 tarihindeki 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurul toplantısına katılan ...
Photo Gallery
AÇBİD- 2015
18 Haziran 2015
10 Kasım 2014
17 Kasım 2017
Video Gallery

Copyright © 2013