Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da GerçekleştirilecektirAÇBİD - IAOMS anlaşmasıACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery
We are proud to annonce our third hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery for the first time in Turkey.
Devamı için tıklayınız
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara Plaza Otel’ de gerçekleştirilecek...
Devamı için tıklayınız
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
Devamı için tıklayınız
AÇBİD - IAOMS anlaşması
AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak ...
Devamı için tıklayınız
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Devamı için tıklayınız
Tıpta Uzmanlık Ana Dalı olan Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi ile İlgili Yürütmeyi Durdurma

18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği`nin  "Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi" adı ile yeni ihdas edilen ve Tıp Fakültesi "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları" ile "Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi" uzmanlıkları sonrası verileceği yer alan Tıpta Uzmanlık Ana Dalı'nın da yer aldığı Geçici 9. Maddesi ve Ek-1 Çizelge 3. sırası ile ilgili Danıştay 8. Dairesi: 2009/7773 esas numarası ile yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

Kararda Geçici 9. maddenin söz konusu uzmanlık ana dalları yönünden uygulama olanağı kalmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Ek-1 sayılı çizelgenin 3. satırında yer alan düzenleme ile diş hekimliğinde uzmanlık ana dallarını düzenleyen Ek-2 sayılı çizelgenin 2., 4., 5. ve 6. satırlarında (Endodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi) belirtilen uzmanlık ana dallarına ilişkin düzenlemeler yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinde belirtilen koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulmasına 02.07.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildiği bildirilmiştir.

Message from the President
Derneğimizin 23 Haziran 2013 tarihindeki 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurul toplantısına katılan ...
Photo Gallery
AÇBİD- 2015
18 Haziran 2015
10 Kasım 2014
17 Kasım 2017
Video Gallery

Copyright © 2013