Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da GerçekleştirilecektirAÇBİD - IAOMS anlaşmasıACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery
We are proud to annonce our third hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery for the first time in Turkey.
Devamı için tıklayınız
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara Plaza Otel’ de gerçekleştirilecek...
Devamı için tıklayınız
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
Devamı için tıklayınız
AÇBİD - IAOMS anlaşması
AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak ...
Devamı için tıklayınız
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Devamı için tıklayınız
Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ
YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY’DAN 2 ADET YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI 


18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile birçok diş hekiminin eleştiri ve itirazları sonucu durduruldu. 

Danıştay 8.Dairesi Kararı Esas No : 2009/8191 başlığıyla yayınlanan kararın sonucunda “Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinde belirtilen koşullar gerçekleşmiş olduğundan, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-2 sayılı Çizelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına 15.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.” ibareleri bulunurken, Danıştay 8.Dairesi Kararı Esas No : 2009/7840 başlığıyla yayınlanan kararın sonucunda ise “Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinde belirtilen koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 9. maddesindeki "...bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o ana dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış..." şeklindeki düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına, Yönetmeliğin 5. maddesi yönünden ise, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesindeki koşullar gerçekleşmemiş olduğundan, diş hekimleri yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine 15.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi” denilmekte idi.

Message from the President
Derneğimizin 23 Haziran 2013 tarihindeki 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurul toplantısına katılan ...
Photo Gallery
AÇBİD- 2015
18 Haziran 2015
10 Kasım 2014
17 Kasım 2017
Video Gallery

Copyright © 2013