Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da GerçekleştirilecektirAÇBİD - IAOMS anlaşmasıACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Third Principles in TMJ Surgery and hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery
We are proud to annonce our third hands-on fresh frozen cadaver dissection course for TMJ surgery for the first time in Turkey.
Devamı için tıklayınız
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara Plaza Otel’ de gerçekleştirilecek...
Devamı için tıklayınız
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
Devamı için tıklayınız
AÇBİD - IAOMS anlaşması
AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak ...
Devamı için tıklayınız
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Devamı için tıklayınız
Üyelik

» Asil Üyelik
Derneğin konu ve amacını benimseyen ve çalışmalarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak isteyenlerden; Ağız ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda doktoralı olan T.C. vatandaşları ile memleketimizde çalışma izni olan dişhekimleri, iki asil üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile asli üyeliğe kabul edilirler.

» Yardımcı Üye
Ağız ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi eğitimi alan ve Dişhekimliği Fakültesi mezunu araştırma görevlileri ve doktora öğrencileri Ağız ve Çene Cerrahisi Doktoru ünvanı kazanana kadar aday üye statüsü taşırlar.
Aday üyeler derneğin tüm faaliyetlerine katılabilirler; ancak dernek organlarında görev alamazlar, seçilemezler ve oy kullanamazlar. Aday üye statüsündeki araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerden alınacak üyelik aidatını genel kurul veya yönetim kurulu belirler. Aday üyeler doktoraları sonrası istedikleri takdirde, Yönetim Kurulu'nun onayı şartıyla asil üye olabilirler.

» İlgili Meslek Grupları (İMG) Üyeliği
Ağız ve Çene-Yüz Hastalıkları ve Cerrahisine yönelik araştırmalar, tanı ve tedavi ile ilgili ya da toplum düzeyinde uygulamalar yapanlar ile ilgili disiplinlere mensup kişiler, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği'ne üye olabilirler. Ağız ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Biim Doktoru olmadığı halde konu ile ilgili alanlarda çalışanlar dışında Türk vatandaşı olmayan Ağız ve Çene-Yüz Hastalıkları ve Cerrahisi Doktorları da Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği'ne üye olabilirler. Bu kişiler, üye olmak istediklerini dilekçe ile Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Yönetim Kurulu'na bildirirler. İsteğin, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Yönetim Kurulu'nda kabulü, giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi ile üyelik işlemi tamamlanır. Bu kişilerin giriş ve üyelik aidatı esas üyelerinkinin 3/4'ünü geçmez. İMG üyeleri, derneğin her türlü bilimsel faaliyetlerine katılabilir ve üyelerle eşit olarak yararlanabilirler. Bununla birlikte dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar.

» Onursal Üyelik
Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve himaye edenler Ağız ve Çene-Yüz Hastalıkları ve Cerrahisi alanlarında yayınlar ve araştırma yaparak büyük hizmet görenler veya büyük maddi yardımda bulunanlar Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. 65 yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu Onursal üyelerden aidat alınmaz ve ulusal kongrelere kayıt ücreti ödemeden katılırlar. Onursal üyeler dernek genel kurulunda oy kullanamaz, Yönetim Kurullarında görev alamazlar.

Documents
Membership
Message from the President
Derneğimizin 23 Haziran 2013 tarihindeki 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurul toplantısına katılan ...
Photo Gallery
AÇBİD- 2015
18 Haziran 2015
10 Kasım 2014
17 Kasım 2017
Video Gallery

Copyright © 2013