TME Cerrahisinde Prensipler, 3. Uygulamalı Kadavra Diseksiyon KursuTME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da GerçekleştirilecektirAÇBİD - IAOMS anlaşmasıACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
TME Cerrahisinde Prensipler, 3. Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu
TME Cerrahisinde Prensipler, 3. Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu 3 MART 2018 Tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
Devamı için tıklayınız
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı
TME Patolojilerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Toplantısı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara Plaza Otel’ de gerçekleştirilecek...
Devamı için tıklayınız
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
IAOMS-AÇBİD ortak kongresi 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya' da Gerçekleştirilecektir
Devamı için tıklayınız
AÇBİD - IAOMS anlaşması
AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak ...
Devamı için tıklayınız
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
ACBID 2017 11. Uluslararası Kongresi 19-23 Nisan 2017 Tarihlerinde Gerçekleştirildi
Devamı için tıklayınız
Hakkımızda

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2006 yılında;

Prof. Dr. Reha KİŞNİŞCİ (Kurucu Başkan)

Prof. Dr. Turgay SEÇKİN (Kurucu Üye)

Prof. Dr. Selçuk BASA (Kurucu Üye)

Prof. Dr. Onur İÇTEN (Kurucu Üye)

Prof. Dr. Sina UÇKAN (Kurucu Üye)

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ (Kurucu Üye)

Prof. Dr. Nedim ÖZER (Kurucu Üye)

tarafından Ankara'da kurulmuştur. Yapılan İlk Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:

1. Yönetim Kurulu (2007-2009)

Prof. Dr. Reha KİŞNİŞCİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Sina UÇKAN (Başkan Vekili)

Prof. Dr. Selçuk BASA (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Onur İÇTEN (Sayman)

Prof. Dr. Turgay SEÇKİN (Üye)

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ (Üye)

Prof. Dr. Nedim ÖZER (Üye)

Doç. Dr. Alper ALKAN (Üye)

Doç. Dr. Hakan H. TÜZ (Üye)

2. Genel Kurul sonrasında bir sonraki Yönetim Kurulu şu şekilde şekillenmiştir:

2. Yönetim Kurulu (2009-2011)

Prof. Dr. Onur İÇTEN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Selçuk BASA (Başkan Vekili)

Prof. Dr. Sina UÇKAN (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Hakan H. TÜZ (Sayman)

Prof. Dr. Behçet EROL (Üye)

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ (Üye)

Prof. Dr. Nedim ÖZER (Üye)

Prof. Dr. Alper ALKAN (Üye)

Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ (Üye)

3. Yönetim Kurulu (2011-2013)

Prof. Dr. Selçuk BASA (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Serpil DURAN (Başkan Vekili)

Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Hakan H. TÜZ (Sayman)

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ (Üye)

Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY (Üye)

Prof. Dr. Nedim ÖZER (Üye)

Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL (Üye)

Doç. Dr. Altan VAROL (Üye)

4. Yönetim Kurulu (2013)

Prof. Dr. NEDİM ÖZER (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)      

Prof. Dr. HAKKI TANYERİ

Prof. Dr. FUNDA TUĞCU

Prof. Dr. HAKAN H. TÜZ     

Prof. Dr. DOĞAN DOLANMAZ   

Prof. Dr. TİMUÇİN BAYKUL   

Prof. Dr. FİGEN ÇİZMECİ ŞENEL

Prof. Dr. ÖZGÜR PEKTAŞ

Doç. Dr. ALTAN VAROL

5. Yönetim Kurulu (2015)

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Prof. Dr. Mine CAMBAZOĞLU

Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ

Prof. Dr. Timuçin BAYKUL

Prof. Dr. Figen ŞENEL

Prof. Dr. Hakan H. TÜZ

Prof. Dr. Umut TEKİN

Prof. Dr. Özgür PEKTAŞ

Doç. Dr. Altan VAROL

6. Yönetim Kurulu (2017)

Timuçin BAYKUL

Hakan H. TÜZ

Alper ALKAN

Doğan DOLANMAZ

Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Umut TEKİN

Altan VAROL

Bora ÖZDEN

Sertan ERGUN

Derneğin amacı genel olarak "Ağız ve Çene-Yüz Bölgesi ile komşu alanlara ait Hastalıklar ve Cerrahileri konularında dişhekimi ve elemanların daha iyi eğitimleri ve yetişmelerini sağlamak; bunların yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını ve araştırma yapmalarını sağlamak, onları temsil etmek, aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak" olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

a) Ağız ve Çene-Yüz Hastalıkları ve Cerrahisi temel eğitiminin standartlarının ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak;

b) Eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliğini teşvik ve koordine etmek; temel branş eğitiminin standardizasyonu amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak;

c) Memleketimizde Ağız, Çene, Yüz Hastalıkları Cerrahisi anlamını bilimsel olarak yaymak, bu konularda yetersiz ve bilgisiz elemanların çalışmasını önlemek,

d) İlişkili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmalar yaparak bilim doktarası olarak verilen ve dişhekimliği dallarından biri olan Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi branşımızın uluslararası eşdeğerlerine benzer şekilde Dişhekimliğine ait bir "uzmanlık alanı" olarak Sağlık Bakanlığında ve ilişkili Kurumlarda da yasal zeminde yer bulmasını sağlamak,

e) Bilim doktoru olan branş elemanlarımızın zaman zaman çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık alanı olarak yer bulamamasından kaynaklanan mahduriyet ve haksız görevendirmelerini önlemek için sürekli ve düzenli çalışmalarda bulunmak,

f) Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Kongre ve toplantıları düzenleyerek ükemizdeki Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi ile ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum veya panel toplantıları ile bir araya getirmek ve kongrelere bütün ilgililerin dikkatini çekmek,

g) Meslek bütünlüğünü korumak ve temsil etmek,

h) Çalışmalarını gerçekleştirebilmek için vakıf ve müesseseler kurmaktır.

ı) Dernek siyasetle uğraşmaz, siyasi eğilimlerin mesleki hedef ve misyonu kullanmasına izin vermez, dini alanda faaliyet göstermez.

Başkandan Mesajı
Derneğimizin 23 Haziran 2013 tarihindeki 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurul toplantısına katılan ...
Foto Galeri
AÇBİD- 2015
18 Haziran 2015
10 Kasım 2014
17 Kasım 2017
Video Galeri

AÇBİD :: Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, Atatürk Bulvarı 143/1 Bakanlıklar, ANKARA

Copyright © 2013