TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI

13.01.2023
 

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Derneği, kurulmuş olduğu 2006 yılından beri meslektaşlarımızın ve özellikle genç uzman adaylarının eğitim-öğrenim faaliyetlerini bir öncelik olarak belirlemiştir. Bu nedenle; Derneğin amacı "Ağız ve Çene-Yüz Bölgesi ile komşu alanlara ait hastalıklar ve cerrahileri konularında diş hekimliği fakültesi mezunu uzman ve adayların daha iyi eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini; bu meslektaşlarımızın yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını ve araştırma yapmalarını sağlamak, onları temsil etmek, aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak" olup dernek tüzüğümüzün 2. maddesinde açıkça bildirilmiştir. Bu kapsamda derneğimiz önceki yönetim kurulları ve başkanlığı öncülüğünde pek çok eğitim etkinliğini gerçekleştirmiş genç uzman ve uzman adaylarının desteklenmesini sağlamıştır.

Derneğimiz, önceki yıllarda da genç uzmanlarımızı deneyim ve gözlem için planladıkları yurtdışı programları desteklemiş ve bu desteği “AÇBİD Yurtdışı Destek Programı” olarak ilan etmiştir.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sevgili dostumuz, değerli hocamız ve derneğimizin önceki yönetim kurulu başkanlığını başarılı bir şekilde yürütmüş olan Prof. Dr. Timuçin Baykul bizzat kendisi de bu ilkesini her zaman önceliği olarak benimsemiştir. Bu nedenle, bundan sonraki programlara isminin konulmasının onun hem adını yaşatmanın hem de meslek hayatı boyunca öncelik verdiği genç meslektaşların eğitimi konusundaki duyarlılığını en iyi şekilde yansıtacağı düşünülmüş ve Yönetim Kurulumuz tarafından programın isminin “Timuçin Baykul Yurtdışı Destek Programı” olarak yenilenmesi kararlaştırılmıştır.

Uzmanlık eğitimi ve doktora programını yakın zamanda tamamlamış ve alanımızda akademik olarak ilerlemeye istekli, kendini geliştirmeye hevesli ve yenilikleri öğrenme ve uygulama gereksinimi hisseden tüm meslektaşlarımızı bu programa başvurmaya davet ediyoruz.

Program adaylık ve başvuru kriterleri ile ödülün niteliği ve başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

 

 

                                                      

                                                       AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (AÇBİD)

                                                  2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI