Derneğin amacı genel olarak "Ağız ve Çene-Yüz Bölgesi ile komşu alanlara ait Hastalıklar ve Cerrahileri konularında dişhekimi ve elemanların daha iyi eğitimleri ve yetişmelerini sağlamak; bunların yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını ve araştırma yapmalarını sağlamak, onları temsil etmek, aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak" olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

a) Ağız ve Çene-Yüz Hastalıkları ve Cerrahisi temel eğitiminin standartlarının ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak;

b) Eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliğini teşvik ve koordine etmek; temel branş eğitiminin standardizasyonu amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak;

c) Memleketimizde Ağız, Çene, Yüz Hastalıkları Cerrahisi anlamını bilimsel olarak yaymak, bu konularda yetersiz ve bilgisiz elemanların çalışmasını önlemek,

d) İlişkili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmalar yaparak bilim doktarası olarak verilen ve dişhekimliği dallarından biri olan Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi branşımızın uluslararası eşdeğerlerine benzer şekilde Dişhekimliğine ait bir "uzmanlık alanı" olarak Sağlık Bakanlığında ve ilişkili Kurumlarda da yasal zeminde yer bulmasını sağlamak,

e) Bilim doktoru olan branş elemanlarımızın zaman zaman çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık alanı olarak yer bulamamasından kaynaklanan mahduriyet ve haksız görevendirmelerini önlemek için sürekli ve düzenli çalışmalarda bulunmak,

f) Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Kongre ve toplantıları düzenleyerek ükemizdeki Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi ile ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum veya panel toplantıları ile bir araya getirmek ve kongrelere bütün ilgililerin dikkatini çekmek,

g) Meslek bütünlüğünü korumak ve temsil etmek,

h) Çalışmalarını gerçekleştirebilmek için vakıf ve müesseseler kurmaktır.

ı) Dernek siyasetle uğraşmaz, siyasi eğilimlerin mesleki hedef ve misyonu kullanmasına izin vermez, dini alanda faaliyet göstermez.

 

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2006 yılında;

Reha KİŞNİŞCİ (Kurucu Başkan)

Turgay SEÇKİN (Kurucu Üye)

Selçuk BASA (Kurucu Üye)

Onur İÇTEN (Kurucu Üye)

Sina UÇKAN (Kurucu Üye)

Hakkı TANYERİ (Kurucu Üye)

Nedim ÖZER (Kurucu Üye)

tarafından Ankara'da kurulmuştur. Yapılan İlk Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:

 

1. Yönetim Kurulu (2007-2009)

Reha KİŞNİŞCİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Sina UÇKAN

Selçuk BASA

Onur İÇTEN

Turgay SEÇKİN

Hakkı TANYERİ

Nedim ÖZER

Alper ALKAN

Hakan H. TÜZ 

 

2. Yönetim Kurulu (2009-2011)

Onur İÇTEN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Selçuk BASA

Sina UÇKAN

Hakan H. TÜZ 

Behçet EROL

Hakkı TANYERİ 

Nedim ÖZER

Alper ALKAN 

Doğan DOLANMAZ

 

3. Yönetim Kurulu (2011-2013)

Selçuk BASA (Yönetim Kurulu Başkanı)

Serpil DURAN

Doğan DOLANMAZ

Hakan H. TÜZ

Hakkı TANYERİ

Tayfun GÜNBAY

Nedim ÖZER

Figen ÇİZMECİ ŞENEL 

Altan VAROL

 

4. Yönetim Kurulu (2013)

Nedim ÖZER (Yönetim Kurulu Başkanı)   

Hakkı TANYERİ

Funda TUĞCU

Hakan H. TÜZ     

Doğan DOLANMAZ   

Timuçin BAYKUL   

Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Özgür PEKTAŞ

Altan VAROL

 

5. Yönetim Kurulu (2015)

Hakkı TANYERİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Mine CAMBAZOĞLU

Doğan DOLANMAZ

Timuçin BAYKUL

Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Hakan H. TÜZ

Umut TEKİN

Özgür PEKTAŞ

Altan VAROL

 

6. Yönetim Kurulu (2017)

Timuçin BAYKUL  (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hakan H. TÜZ

Alper ALKAN

Doğan DOLANMAZ

Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Umut TEKİN

Altan VAROL

Bora ÖZDEN

Sertan ERGUN

 

7. Yönetim Kurulu (2019)

Doğan DOLANMAZ  (Yönetim Kurulu Başkanı)

Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Ercüment ÖNDER

Fethi ATIL

Timuçin BAYKUL

Gühan DERGİN

Sertan ERGUN

Bora ÖZDEN

Alper ALKAN

 

8. Yönetim Kurulu (2021)

Hakan H. TÜZ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Bora ÖZDEN

Fethi ATIL

M. Ercüment ÖNDER

Doğan DOLANMAZ

Gühan DERGİN

Kıvanç Bektaş KAYHAN

Sıdıka Sinem AKDENİZ

Emre TOSUN

 

9. Yönetim Kurulu (2023)

M. Ercüment ÖNDER (Yönetim Kurulu Başkanı)

Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN

Sıdıka Sinem AKDENİZ

Emre TOSUN

Hakan H. TÜZ

Gühan DERGİN

Figen ŞENEL

Alper SİNDEL

Hasan Onur ŞİMŞEK