AÇBİD 2022 Yurt Dışı Deneyim Destek Programı Sonuçlanmıştır.

09.12.2021
 

Yapılan değerlendirme sonucunda 1 Sırada Esra Beyler’in (Başkent Üniversitesi) 2022

yılında yapacağı yurtdışı eğitim ve deneyimine destek verilmesi uygun bulunmuştur. Kendisini AÇBİD

Yönetim Kurulu olarak kutluyor, başarılar diliyoruz.