Sempozyumlar

 

Sempozyum Adı : Teşhisten Tedaviye Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Sempozyumu
Sempozyum Başkanı : Doğan DOLANMAZ
Tarihi : 02-03 Nisan 2022
Yeri : Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 

Sempozyum Adı : 2. Ortognatik Cerrahi Prensipleri Sempozyumu
Sempozyum Başkanı : Hakan H.TÜZ
Tarihi : 13-15 Aralık 2019
Yeri : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

 

Sempozyum Adı : Ortognatik Cerrahinin Temel Prensipleri Sempozyumu
Sempozyum Başkanı : Hakan H. TÜZ
Tarihi : 14-16 Aralık 2018
Yeri : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

 

Sempozyum Adı : 3. Uluslararası Çene ve Yüz Deformitelerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
Sempozyum Başkanı : Alper ALKAN
Tarihi : 21-24 Şubat 2013
Yeri : Grand Eras Hotel, Erciyes, Kayseri