Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Asistanlar Birliği (AÇBAB)

 

Asistan Birliği
11 Şubat 2018 tarihinde Prof.Dr. Timuçin BAYKUL başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilen AÇBİD Yönetim Kurulu Toplantısında, Asistan Birliği oluşumunun faaliyetlerine yeniden hız vermesi oybirliği ile kabul edilmiştir. İlk etapta farklı diş hekimliği fakültelerinden aşağıdaki üyelerin seçilmesine ve Mayıs 2018’de IAOMS ile ortaklaşa düzenlenecek olan 12. AÇBİD Uluslararası Kongresi’nde Asistan Birliği Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Asistan Birliği Kurul Üyeleri

  • Berke KARAER (Başkan) - dtberkekaraer@gmail.com
  • Beliz SERDAROĞLU (Genel Sekreter) - belizserdar@gmail.com
  • Elif ÇOBAN (Geçmiş Başkan) - elifcobaann@gmail.com
  • Atilla VURAL - vural.attila@gmail.com
  • Bahadır YAŞAR - dtbahadiryasar@yahoo.com
  • Asena SİNGER - e.asenasinger@gmail.com

 

AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

ASİSTANLAR BİRLİĞİ (AÇBAB)

1 Yıllık Hedefler

AÇBAB Yürütme Kurulu tarafından bir yıl içerisinde uygulanması hedeflenen maddeler AÇBİD

Yürütme Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

1 Türkiye bulunan tüm Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümleri asistan

hekimlerinin AÇBAB’a ulaşabilmesi sağlamak amacıyla @acbid.org uzantılı bir mail adresinin

2 Asistan hekimlerinin AÇBAB hakkında bilgi alması, güncel gelişmeleri takip etmesi ve ortak

bilimsel amaçlar doğrultusunda haberleşmenin sağlanması amacıyla sosyal medya (instagram)

hesaplarının kurulması, instagram üzerinden asistan hekimlerin daha fazla iletişim halinde olması

ile sorunlara daha etkili şekilde ulaşılması bağlamında;

AÇBİD hakkında duyurular

Güncel çalışma ve vaka raporlarının paylaşımı

Eski tarihte AÇBİD kongresinde sergilenmiş olan posterlerin paylaşımı

Asistan hekimlerin kongre ve konferanslarda olmasını tercih ettikleri konular hakkında anket

Asistan hekimler ile uzman hocalar arasında soru-cevap konsepti (Q&A) ve hocanın onayını

takiben bu cevabın paylaşılması

3 AÇBAB Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak olan sosyal medya hesabının AÇBİD

hesabında paylaşılması ve üyelerin bilgisine sunulması

4 Asistan hekimlerinin AÇBAB’ın hedefleri ve ilkeleri hakkında bilgi alabilmesini sağlamak

amacıyla AÇBİD’in kurumsal internet adresinde AÇBAB hakkında genel bilgi ve iletişim

detaylarına yer verilmesi

5 AÇBAB Yürütme Kurulu’nun AÇBİD ile iletişimini sağlamak amacıyla iki danışman hocanın

resmi olarak belirlenmesi

6 Tüm Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalları’nın her birinden

seçecekleri bir temsilcinin AÇBAB Genel Kurulu’na dahil edilmesi

7 AÇBİD’in düzenlediği kongrelerde asistan hekimlerin AÇBİD tarafında da onaylanan kendi

yaptıkları vaka raporlarının sunmaları (Next generation R.A.)

 

AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

ASİSTANLAR BİRLİĞİ (AÇBAB)

2 Yıllık Hedefler

AÇBAB Yürütme Kurulu tarafından iki yıl içerisinde uygulanması hedeflenen maddeler AÇBİD

Yürütme Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

1 İstekli asistan hekimlerinin eğitimleri sırasında veya eğitimleri sonrasında belli bir dönemi

kapsayacak, yurtdışı eğitim ve değişim programlarının bilgilendirilmesinin ve aracılığının

yapılması ve bu bağlamda gelişebilecek burs fonu tutarının belirlenmesi ve AÇBİD Yürütme

Kurulu’na bildirilmesi

2 İstekli asistan hekimlerinin yurtdışında konferans ve kongrelere katılımının desteklenmesi

amacıyla burs tutarının belirlenmesi ve AÇBİD Yürütme Kurulu’na bildirilmesi

3 Ülkemizde bulunan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalları’ndaki asistan hekimlerinin

aldıkları klinik eğitimlerin standardizasyonunun sağlaması amacıyla çekirdek eğitim programının

belirlenmesi, bu programın iç paydaşlar (AÇBİD üyeleri) ile dış paydaşlar (Türkiye’deki diğer

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanları ve yurtdışı ilgili kurum üyeleri) tarafından

değerlendirilmesi, düşüncelerin AÇBAB vasıtasıyla AÇBİD’e iletilmesi. Çekirdek programı

tamamlamayan eğitimler doğrultusunda ilgili üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü

Anabilim Dalı Başkanı’nın onayı ile tercih ettiği cerrahilere misafir asistan olarak katılma şansı sağlanması

 

AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

ASİSTANLAR BİRLİĞİ (AÇBAB)

3 Yıllık Hedefler

AÇBAB Yürütme Kurulu tarafından üç yıl içerisinde uygulanması hedeflenen maddeler AÇBİD

Yürütme Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

1 Yılda en az bir kez asistan hekimlerin katılımıyla ve AÇBAB’ın önderliğiyle yapılacak

çalışmalarının R.A.- EurAsian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery adı altında ek bir sayı

ile sunulması

2 Türkiye bulunan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümleri’ndeki asistan hekimlerinin aldıkları

pratik eğitimlerin standardizasyonunun sağlaması bağlamımda, sadece AÇBİD üyelerinin

erişiminde olan, cerrahi yaklaşımları içeren bir online video altyapısının tasarımının hazırlanması

ve AÇBİD Yürütme Kurulu’na sunulması

3 Asistanların katılımları ile gerçekleştirilmesi planlanan AÇBAB Asistan Konferansı ve

Kongrelerine yer verilmesi, bu bağlamda;

Canlı cerrahi eğitimleri

Asistanlar arası akademik münazaralar

Sertifika eğitimleri

Üç boyutlu anatomi eğitimleri

Simülasyon eğitimleri

Asistan hekimler tarafından sunulacak olan sempozyumlar

Komplikasyon sempozyumu

Travma sempozyumu

Ortodonti ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalları’nın katılımı ile ortognatik

cerrahi kongresi

Oral Patoloji, Radyoloji ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalları’nın katılımı ile oral

patoloji kongresi benzeri konuların ele alınması ve 2 yılda bir tekrarlılarının sağlanması

4 AÇBAB kongreleri hakkında bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla internet sitesi kurulması