Yönetim Kurulu

M. Ercüment ÖNDER - Başkan

Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN - Başkan Yardımcısı

Sıdıka Sinem AKDENİZ - Genel Sekreter

Emre TOSUN - Sayman

Hakan H. TÜZ - Üye

Gühan DERGİN - Üye

Figen ŞENEL - Üye

Alper SİNDEL - Üye

Hasan Onur ŞİMŞEK - Üye