AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (AÇBİD) 2022 YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI


Adaylık Kriterleri;
1. T.C. Vatandaşı olmak.
2. Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) üyesi olmak.
3. Bursun ilan edildiği tarihte, Ağız Diş Çene Cerrahisi, doktora ya da uzmanlık programlarından birini tamamlamış olmak.
4. Belirtilen programları tamamladığı tarihten sonra 5 yıl süreden daha fazla geçmemiş olmak.
5. "EurAsian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery" dergisinde yayına kabul edilmiş tam makaleye sahip olmak veya geçmiş AÇBİD kongrelerinde sözlü sunum yapmış olmak (Sözlü bildiri sunumu adayın kendisi tarafından yapılmış olmalıdır. Seçilmiş adayın kriter için bildirdiği makale, başka bir dönemde tekrar kullanılamaz).
6. Son 2 yıl içerisinde aşağıdaki İngilizce yabancı dil sınavlarından yeterli not almış olmak.

Son Başvuru Tarihi: 03 Aralık 2021

Yabancı Dil Sınavı
YDS/e-YDS
YÖK Dil
TOEFL-IBT
TIP Dil
IELTS
Baraj Puan
75
75
90
85
6,5


Başvuru Kriterleri;
1. Başvurular, "pdf" dosya uzantısı biçiminde AÇBİD sekretaryasının e-posta adresine (secretariat@acbid.org) iletilir.
2. Başvuru dosyasında adayların, fotoğraf, kimlik belgesinin fotokopisi, İngilizce sınav belgesi, lisans mezuniyet ve doktora ya da uzmanlık belgeleri bulunmalıdır.
3. "Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, Yurt Dışı Deneyim Destek Programı Esasları'nı" okuyup ve kabul etiğini bildiren başvuru formu doldurulup imzalanmalıdır.
4. "AÇBİD, 2022 Yurt Dışı Deneyim Destek Programı" kapsamında öncelikli olarak çalışmak istediği konu ya da alanın ile birlikte amacını anlatan bir motivasyon mektubu eklenmelidir.
5. YÖK formatlı özgeçmiş ve eserler listesi (Bilimsel etkinliklere ait uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış eserleri; bilimsel toplantılarda yaptığı sözlü ve poster sunuları, kitap ve çeviri eser ya da bu eserlerde bölüm çalışmaları, projelerde aldığı görevler) sunulmalıdır.

Ödülün Niteliği
"AÇBİD, 2022 Yurt Dışı Deneyim Destek Programı" kapsamında jüri tarafından uygun görülen adaya destek;
1. Adayın kendi iletişim kurup kabul aldığı bir yurt dışı merkez için AÇBİD Yönetim Kurulu’nun uygun bulması koşulu ile iki aylık süre giderleri esas alınarak; aylık 1.500 (binbeşyüz) Euro olacak ve toplamda 3.000 (üçbin) Euro’yu geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Bu zamanı aşan süreç için adayın yapacağı harcama kendi imkanları ile karşılanır. “AÇBİD” program ödenek miktarı dışında kalan süre ve miktarlar için sorumluluk almaz.
2. Adayın gideceği yurt dışı merkeze yapacağı ulaşım masrafları ayrıca karşılanmaz.
3. Desteğin %50’lik kısmı adayın yapacağı yurt dışı ziyaretin ilk ayında hesabına aktarılır. Kalan %50’lik kısmı adayın dönüşünde AÇBİD Yönetim Kuruluna programı bitirdiğine dair belgeyi sunmasını takiben hesabına aktarılır.

EKLER:
1. Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, Yurt Dışı Deneyim Destek Programı Esasları
2. 2022 YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU