Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

03.11.2022
 

         

AĞIZ VE ÇENE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

 

 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 4 Aralık 2022 Pazar Günü saat 13:00’ de gerekli çoğunluğun sağlanması takdirinde dernek merkezimizde, gerekli yasal çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Aralık 2022 Pazar Günü Saat: 13:00‘ de "Limak Ambassadore Hotel", Gaziosmanpaşa, Ankara Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri konusunda karar vermek üzere gerçekleşecektir.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ;

 

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

 

2. Başkanlık Divanın oluşumu

 

3.Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere ve derneğe gelir temin etmek amacı ile bir iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

 

4. Gayrimenkul Alımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 

5 Üyelik aidatlarının 2023 yılı için düzenlenerek belirlenmesi

 

6. Dernek Üyelik türlerinin Dernekler mevzuatına uygun olarak düzenlenerek Tüzük değişikliğinin incelenerek oylanması

 

7.Dilek Ve Temenniler

 

8.Kapanış

 

 

 

AÇBİD YÖNETİM KURULU