Genel Kurul Toplantısı

28.09.2021
 

Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonucunda aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu 

Hakan H. TÜZ - Başkan
Bora ÖZDEN - Başkan Yardımcısı
Fethi ATIL - Genel Sekreter
M. Ercüment ÖNDER - Sayman
Doğan DOLANMAZ - Üye
Gühan DERGİN - Üye
Kıvanç Bektaş KAYHAN - Üye
Sıdıka Sinem AKDENİZ - Üye
Emre TOSUN - Üye

 

Denetleme Kurulu 

Altan VAROL - Başkan
Alparslan ESEN - Üye
Hasan Onur ŞİMŞEK - Üye

 

Onur ve Etik Kurulu

Kenan ARAZ
Reha Şükrü KİŞNİŞCİ
Selçuk BASA