İlaca Bağlı Çenelerde Görülen Osteonekrozlar Çalışma Grubu (İÇKON)

 

Sayın Meslektaşlarım,
AÇBİD bünyesinde yeni oluşturulan ‘’ İlaca bağlı Çenelerde Görülen Osteonekrozlar Çalışma Grubu’’ adına hepinizi selamlıyorum. Yıllardır düşüncesini kurduğumuz çalışma grupları projesi yönetim kurulumuzun onayı ile şimdi hayat buluyor. Başkanlığını sayın hocamız Prof.Dr. Ercüment Önder ile birlikte üstlenmekten gurur duyduğum çalışma grubunda hep birlikte olmayı bekliyoruz.


Çalışma grubumuz diş hekimliği cerrahisinde özel ihtiyaç duyulan ilaca bağlı gelişen osteonekrozlar konusunda bilgiyi geliştirmek, araştırma, derlemeler yapmak amacıyla yola çıkmaktadır. Gerek diş hekimlerinin gerekse konu ile ilgili paydaş tıp hekimlerinin farkındalığını arttırmak, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlarının ortak tedavi prensipleri ile hastalarımıza en üst düzeyde tedavinin sağlanabilmesi grubumuzun hedefleridir. Bunun için konuya ilgisi olan tüm meslektaşlarımızı heyecanla bize katılmalarını bekliyoruz. Başvurularınızın bektaskk@istanbul.edu.tr  adresinden bana e-posta ile ulaşmasını rica ediyorum. 


Sadece derneğimizin değil ülkemizin gururu olacak nice çalışmalarımız olsun dileklerimle,


Saygılarımla,


Doç. Dr. Kıvanç Bektaş KAYHAN

 

İÇKON- Yıl Raporu Mayıs 2022

Başkanlık: Kıvanç Bektaş Kayhan, Ercüment Önder

Dönem içi yapılan faaliyetler:

Ocak 2022’de ilk raporunu sunan çalışma grubumuzun ilk yüzyüze toplantısı AÇBİD

15 Uluslararası kongresinde gerçekleşti. Çalışma grubumuzun toplantısı yeni üye

olmak isteyenlere ve grubumuz hakkında bilgi edinmek isteyen tüm katılımcılara açık

olarak gerçekleşti. Toplantı katılım listesi EK1’de, tüm üye listemiz ise EK2’de

İlk çalışmamızın poster sunumu hem poster olarak toplantı aralarında (iki slayt

olarak) hem de çalışma grubu toplantımızda sözlü olarak sunuldu. EK3’de posterimiz

Toplantının gündeminde yer alan yeni çalışmaların planlanması ve ilk çalışmamızın

ön sonuçlarının katılımcı sayısı arttırılarak tamamlanması hakkında görüşüldü.

Retrospektif bir çalışma planlanması ve anamnez formlarının hazırlanarak tüm

üyelerin aynı anamnez formunu doldurmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

Gelecek dönem için planlanan faaliyetler:

Çalışma grubu katılımcılarının İÇKON hastalarının takibinde kullandığı 6 farklı

anamnez formu bulunduğu, diğer grupların ise standart bir form kullanmadığı bilgisi

üzerine gelecek dönemde hızla formun tekleştirilip bilgilerin uniform toplanması için

çalışma başlatılması planlandı.

Başlamış olan anket çalışmamız ile 187 katılımcıya ulaşıldı. Katılımcı sayısı 250’ye

ulaşana kadar çalışmanın sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Retrospektif çalışma yapılarak bugüne kadar karşılaştığımız İÇKON olgularının

Türkiye çapında değerlendirilmesi ve durumun tespitine karar verildi.

Çalışma grubu toplantısından sonra yapılması planlanan bilimsel faaliyetlerin

bütçelendirilmesi ile ilgili planlama gelecek dönem raporda belirtilecektir.

Geçen rapor döneminde planlanıp gerçekleştirilemeyen faaliyetler ve nedenleri:

Çalışma grubumuz yeni olmakla birlikte düzenli zoom toplantıları ile aktif

çalışmalarını sürdürmekte olup bu dönem içinde planlanıp gerçekleşmeyen bir

faaliyetimiz olmamıştır.

EK 1:

AÇBİD Çalışma Grubu Katılımcıları:

1.Dr. Selen Adiloğlu seeleen_83@hotmail.com

2.Arş. Gör. Şeyma KALE seyma.kale@ksbu.edu.tr

3.Arş. Gör. Dt. Elif Çoban: elif.coban@ksbu.edu.tr - 05344776065

4.Dr. Öğr. Üyesi Berkan Altay: berkan.altay@ksbu.edu.tr - 05356557441

5.Helin Merve Özalp helinozalp07@gmail.com

6.Dr. Öğr. Üyesi Canay YILMAZ ASAN dtcanayasan@gmail.com

Tel: 0533 167 32 38

7.Nigar Novruzova nigar5675@hotmail.com

8.Begüm Elbir

9.Fatma Eriş Derkuş fatmaerisderkus@gmail.com

10.Ece Ünsalan

11.Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Urhan Güçlü seyda.urhn@gmail.com

12 Doç.Dr. Nuray Yılmaz Altıntaş

dtnurayilmaz@yahoo.com .nuray.altintas@altinbas.edu.tr

13.Dr. Öğr. Ü. Ayşegül Erten Tayşi

14.Dr. Öğr. Ü.Ümmügülsüm Coşkun

15.Gül Merve Yalçın Ülker

16.Dt. Merve Demir

17.Dt. Günay Gasımlı

18.Dr.Sunay Çavuş

19 Doç. Dr.Yiğit Şirin

 

İlaca Bağlı Çenelerde Görülen Osteonekrozlar Çalışma Grubu

İÇKON- Dönem Raporu Aralık 2022

Başkanlık: Kıvanç Bektaş Kayhan, Ercüment Önder

Dönem içi yapılan faaliyetler:

Çalışma grubumuz yaz aylarında süre gelen yıllık izin gibi nedenlerden toplantı

yapamamış olup, daha önce alınan kararlar gereği çalışmalarını sürdürmüştür.

İlk çalışmamızın poster sunumu AÇBİD 15 Uluslararası kongresinde gerçekleşmiş

ve çalışmaya katılımcı sayısının arttrılarak yayına hazırlanması süreci sona gelmek

üzeredir. İlk yayınımız olarak AÇBİD’in yayın organı olan EurAsian Journal of Oral

and Maxillofacial Surgery dergisine önümüzdeki ay gönderilmesi planlanmaktadır.

Yine geçen dönem planlanan retrospektif çalışma ile ilgili olarak çalışma grubumuz

içinde bir anamnez formu yapılmış ve bu formun katılmak isteyen tüm merkezlere

gönderilmesi için yapılacak etik kurul başvurusunun ardından gerçekleştirilmesi

planlanmıştır.

Gelecek dönem için planlanan faaliyetler:

Tamamladığımız ilk çalışmamızın yayınlanması, retrospektif çalışmamıza etik kurul

onayı alınması ve çalışmanın başlaması, Sağlık Bakanlığına çene kemiğinde nekroz

yaratan ilaçlara başlanmadan önce yapılması gereken diş hekimi- çene cerrahı

muayenesi gereği hakkında derneğimizin çalışma grubu çalışmasının da eklendiği bir

başvuruda bulunulması planlanmaktadır.

Ayrıca grubun interaktif faaliyetleri arasına olgu paylaşımı ve olgu danışmayı

amaçlayan bir dizi olgu sunumu çalışması da yapılması gelecek dönem planlarımız

arasında yer almaktadır.

Geçen rapor döneminde planlanıp gerçekleştirilemeyen faaliyetler ve nedenleri:

Çalışma grubumuz yeni olmakla birlikte düzenli zoom toplantıları ile aktif

çalışmalarını sürdürmekte olup bu dönem içinde henüz toplantı yapılmamış olup yeni

yıl içinde daha sık yapılacak toplantılarla çalışmalarımıza hız verilmesi

planlanmaktadır.

EK 1:

AÇBİD Çalışma Grubu Katılımcıları:

1.Dr. Selen Adiloğlu seeleen_83@hotmail.com

2.Arş. Gör. Şeyma KALE seyma.kale@ksbu.edu.tr

3.Arş. Gör. Dt. Elif Çoban: elif.coban@ksbu.edu.tr - 05344776065

4.Dr. Öğr. Üyesi Berkan Altay: berkan.altay@ksbu.edu.tr - 05356557441

5.Helin Merve Özalp helinozalp07@gmail.com

6.Dr. Öğr. Üyesi Canay YILMAZ ASAN dtcanayasan@gmail.com

Tel: 0533 167 32 38

7.Nigar Novruzova nigar5675@hotmail.com

8.Begüm Elbir

9.Fatma Eriş Derkuş fatmaerisderkus@gmail.com

10.Ece Ünsalan

11.Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Urhan Güçlü seyda.urhn@gmail.com

12 Doç.Dr. Nuray Yılmaz Altıntaş

dtnurayilmaz@yahoo.com .nuray.altintas@altinbas.edu.tr

13.Dr. Öğr. Ü. Ayşegül Erten Tayşi

14.Dr. Öğr. Ü.Ümmügülsüm Coşkun

15.Gül Merve Yalçın Ülker

16.Dt. Merve Demir

17.Dt. Günay Gasımlı

18.Dr.Sunay Çavuş

19 Doç. Dr.Yiğit Şirin