International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons tarafından Türkiye yi temsil eden mesleki dernek olarak tanınması kabul edilmiştir.

23.09.2021
 

Derneğimizin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar ve bir süredir yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Mart 2017'de Hong Kong'da yapılan toplantıda AÇBİD' in, "International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons" tarafından Türkiye'yi temsil eden mesleki dernek olarak tanınması kabul edilmiştir. Bu doğrultuda AÇBİD’ in, IAOMS çatısı altında toplanan diğer ülke dernekleri ile birlikte ülkemizi ve mesleğimizi temsil edecek şekilde her türlü konsey çalışmalarına katılması kararlaştırılarak resmi olarak onanmıştır.  

Daha önce de dönemler halinde "Avrupa Kraniyo Maksillo Fasiyal Cerrahi Derneği" nde (EACMFS) ülkemizi temsil etmesi kabul edilmiş olan ve 2014-2016 yılında bu görevi yürüten derneğimiz, bundan sonraki süreçte Uluslararası Dernekler seviyesinde de değerli üyelerimizin katkıları ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir.