TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI 2023

13.01.2023
 

                                                  AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (AÇBİD)

                                              2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI

 

 

Adaylık Kriterleri

 1. T.C. Vatandaşı olmak.
 2. Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) üyesi olmak.
 3. Bursun ilan edildiği tarihte, Ağız Diş Çene Cerrahisi, doktora ya da uzmanlık programlarından birini tamamlamış olmak.
 4. Belirtilen programları tamamladığı tarihten sonra 5 yıl süreden daha fazla geçmemiş olmak.
 5. EurAsian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” dergisinde yayına kabul edilmiş tam makaleye sahip olmak veya geçmiş AÇBİD kongrelerinde sözlü sunum yapmış olmak (Sözlü bildiri sunumu adayın kendisi tarafından yapılmış olmalıdır. Seçilmiş adayın kriter için bildirdiği makale, başka bir dönemde tekrar kullanılamaz).
 6. İngilizce yabancı dil sınavlarından yeterli not almış olmak. Minimum notlar aşağıdaki gibidir.

 

Yabancı Dil Sınavı

YDS/e-YDS

YÖK Dil

TOEFL-IBT

TIP Dil

IETSL

Baraj Puan

75

75

90

85

6,5

 

Başvuru Kriterleri

 1. Başvurular, “pdf” dosya uzantısı biçiminde AÇBİD sekretaryasının e-posta adresine (secretariat@acbid.org) e-posta ile iletilir.
 2. Başvuru dosyasında adayların, fotoğraf, kimlik belgesinin fotokopisi, İngilizce sınav belgesi, lisans mezuniyet ve doktora ya da uzmanlık belgeleri bulunmalıdır
 3. “Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, Yurt Dışı Deneyim Destek Programı Esasları” nı okuyup ve kabul etiğini bildiren form doldurulup imzalanmalıdır
 4. “AÇBİD, 2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI” kapsamında öncelikli olarak çalışmak istediği konu ya da alanın ile birlikte amacını anlatan bir motivasyon mektubu eklenmelidir
 5. YÖK formatlı özgeçmiş ve eserler listesi (Bilimsel etkinliklere ait uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış eserleri; bilimsel toplantılarda yaptığı sözlü ve poster sunuları, kitap ve çeviri eser ya da bu eserlerde bölüm çalışmaları, projelerde aldığı görevler) sunulmalıdır.

 

 

Ödülün Niteliği

“AÇBİD, 2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI” kapsamında jüri tarafından uygun görülen adaya destek;

 1. Adayın kendi iletişim kurup kabul aldığı bir yurt dışı merkez için AÇBİD Yönetim Kurulu’nun uygun bulması koşulu ile iki aylık süre giderleri esas alınarak; aylık 1.000 Euro olacak ve toplamda 2.000 (iki bin) Euro’yu geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Bu zamanı aşan süreç için adayın yapacağı harcama kendi imkanları ile karşılanır. “AÇBİD” program ödenek miktarı dışında kalan süre ve miktarlar için sorumluluk almaz.
 2. Adayın gideceği yurt dışı merkeze yapacağı ulaşım masrafları ayrıca karşılanmaz.
 3. Desteğin %50’lik kısmı adayın yapacağı yurt dışı ziyaretin ilk ayında hesabına aktarılır. Kalan %50’lik kısmı adayın dönüşünde AÇBİD Yönetim Kuruluna programı bitirdiğine dair belgeyi sunmasını takiben hesabına aktarılır.

 

 

                                                              AĞIZ ve ÇENE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

                                                 2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI

                                                              Yurt Dışı Deneyim Destek Programı Esasları

 

 1. “AÇBİD Yurt Dışı Deneyim Destek Programı” için ayrılacak olan ödenek AÇBİD yönetim kurulu tarafından bursun verileceği dönem için belirlenir.
 2. Programın açıldığı dönem, başvuran adayları değerlendirecek 5 kişilik jüri ACBİD yönetim kurulu tarafından yeniden belirlenir.
 3. Programa başvuru için kabul edilecek son tarih acbid.org sitesinden bildirilir.
 4. Adayın kendi iletişim kurup kabul aldığı yurt dışı merkez önerisi o dönem için oluşturulan “AÇBİD Yurt Dışı Deneyim Destek Programı Jürisi” tarafından değerlendirilir ve uygunluğu oy çokluğu ile onaylanır. Uygun bulunmaması halinde başka bir merkez önerisi istenebilir ya da Dernek kendisi bir merkez önerebilir.
 5. Bütün öneriler uygunsuz sonuçlanırsa aynı yöntem 2. Aday için başlatılır.
 6. “AÇBİD 2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI” ödeneği 2 aylık yurt dışı gider miktarları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Bu sürenin dışında geçireceği zaman için adayın yapacağı harcama kendi imkanları ile karşılanır. “AÇBİD” program ödenek miktarı dışında kalan süre miktarlar için sorumluluk almaz.
 7. Yurt dışı destek programı bursunu almaya hak kazanan aday, programa katılmadan önce AÇBİD yönetim kurulu ile sözleşme yapar.
 8. Burs hakkı kazanan kişi AÇBİD yönetim kurulu ile yapacağı sözleşme hükümlerince döndüğünde; yurt dışı deneyim için gideceği ilgili kurumun yöneticisinden orda gördüğü eğitimin süresi ve içeriğini bildiren ıslak imzalı belgeyi AÇBİD yönetim kuruluna sunar.

 

Destek Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 1. Değerlendirme, AÇBİD Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği alanında deneyimli 5 uzmandan oluşan bir jüri tarafından yapılır.
 2. Ön değerlendirmede başvuru kriterlerine uygunluğu denetlenir.
 3. Başvuru kriterlerine uygun olan adaylar, bilimsel dosya içerisinde bildirilen motivasyon mektubu, bilimsel eser, çalışma ve etkinliklerin sayı ve kalitesi, bilimsel projelerdeki etkinlikleri, çalışmaların bilim alanı ile doğrudan ilişkili olup olmadığı gibi kriterler açısından değerlendirilir.
 4. Birden fazla adayın dosyanın değerlendirme sonucunun aynı seviyede bulunması (eşitlik) durumunda jüri adaylardan ek belge ya da mülakat (yüz yüze ya da çevrimiçi) isteyebilir.

 

 

                                                      AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (AÇBİD)

                                                  2023 TİMUÇİN BAYKUL YURT DIŞI DENEYİM DESTEK PROGRAMI