Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Çalışma Grubu (TMD)

 

Sayın Meslektaşlarım,

2-3 Nisan 2022’de İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Teşhisten Tedaviye Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları Sempozyumunun görmüş olduğu yoğun ilgi ve katılımcılarımızdan almış olduğu geri bildirimlerin ışığında büyük bir şevkle AÇBİD bünyesinde oluşturmaya karar verdiğimiz "Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Çalışma Grubu" nu sizlere duyurmak istiyoruz. Başkanlığını yürütmekten gurur duyduğum çalışma grubunda temporomandibuler eklem hastalıkları ve tedavileri konusunda çalışma ve araştırma yapmaya istekli herkesi görmeyi bekliyoruz.

Çalışma grubumuz hem biz Ağız Diş ve Çene Cerrahlarının hem de diş hekimlerinin temporomanduler eklem rahatsızlıklarının doğru tanısını koymasına yardımcı olmak, hekimler arasındaki bilinci artırmak, disiplinler arası (Fiziktedavi, Kulak Burun Boğaz vb.) iletişimi güçlendirmek ve hastaların efektif tedavilere ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda konuya ilgisi olan tüm meslektaşlarımızın geniş kapsamlı bilimsel araştırmaları gerçekleştirirken bize katılmalarını bekliyoruz. Başvurularınızı acbidtmdgroup@gmail.com adresinden bana e-posta ile ulaştırabilirsiniz.

Birlikten güç doğar ilkesiyle ve ülkemiz çapında çok daha geniş kitleleri içeren etkili sonuçlar alabilmek adına mümkün olan en fazla sayıda katılımla bu çalışma grubunu yürütmek istiyoruz ve baş vurularınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sıdıka S. Akdeniz

TMD Çalışma Grubu Başkanı

 

                 Temporomandibuler Eklem Çalışma Grubu 6 Aylık Faaliyet Raporu

2-3 Nisan 2022’de Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen

Teşhisten Tedaviye Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları Sempozyumu sonrasında,

Temporomandibuler düzensizliklerin (TMD) teşhisi ve tedavi basamakları ile ilgili ortak bir dil

ve yöntemler bütünü oluşturulması ve TMD ile ilgili çalışma ve araştırılmaların yapılması

amacıyla kurulan TMDgrup, ilk yüz yüze toplantısını Mayıs 2022’de gerçekleşen genel ACBİD

2022 kongresinde 45 kişinin katılımı ile gerçekleştirmiştir. Sıdıka Sinem Akdeniz başkanlığında

Nükhet Kütük, Burcu Baş önderliğinde, Ezgi Ergezen, Seçil Çubuk, Göknur Topaloğlu, Salih

Eren Meral, Beliz Serdaroğlu ve Asena Singer araştırma yürütücüleri olarak atanmıştır.

Ardından 21 Temmuz 2022 tarihlerinde 87537616227 numaralı toplantı kimliği ve 12 Ekim

2022 tarihlerinde 77118181187 numaralı toplantı kimliği ile Zoom üzerinden yapılan online

toplantılar sonucunda öncelikli olarak teşhis ve tedavi sürecinin daha iyi tanımlanması için

TMD ile ilgilenen hekimlere yapılacak bir anket çalışmasının planlanması kararlaştırılmıştır.

Araştırma yürütücülerinin bünyesinde olduğu Başkent Üniversitesi, Bezmi Alem Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi dahilinde paylaştırılan anketin çalışmasının

ana başlıkları ile ilgili literatür taramaları ve anketlerin oluşturulması birincil hedef olarak

belirlenmiştir.

Anket çalışması için belirlenen başlıklar ve anketleri oluşturacak üniversitelere göre küçük

çalışma grupları aşağıdaki gibidir;

1.Demografik veri

2 Taksonomik sınıflandırmanın tanınması> Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

3 DC/TMD ye göre Axis I‘in ne kadar tanındığı> Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

4 DC/TMD’ye göre Axis II’nin ne kadar tanındığı > Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

5 Teşhis ve tedavi sürecinde görüntüleme yöntemlerinin yeri > Bezmi Alem Vakıf

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Anketler oluşturulup TMD grup başkanına ve araştırma yürütücü danışman hocalarına

gösterilip onay alındıktan sonra istatistiksel ön değerlendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Prof. Dr. Sıdıka Akdeniz

ACBİD TMD Grup Başkanı