Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Çalışma Grubu

 

Sayın Meslektaşlarım,

2-3 Nisan 2022’de İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Teşhisten Tedaviye Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları Sempozyumunun görmüş olduğu yoğun ilgi ve katılımcılarımızdan almış olduğu geri bildirimlerin ışığında büyük bir şevkle AÇBİD bünyesinde oluşturmaya karar verdiğimiz "Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Çalışma Grubu" nu sizlere duyurmak istiyoruz. Başkanlığını yürütmekten gurur duyduğum çalışma grubunda temporomandibuler eklem hastalıkları ve tedavileri konusunda çalışma ve araştırma yapmaya istekli herkesi görmeyi bekliyoruz.

Çalışma grubumuz hem biz Ağız Diş ve Çene Cerrahlarının hem de diş hekimlerinin temporomanduler eklem rahatsızlıklarının doğru tanısını koymasına yardımcı olmak, hekimler arasındaki bilinci artırmak, disiplinler arası (Fiziktedavi, Kulak Burun Boğaz vb.) iletişimi güçlendirmek ve hastaların efektif tedavilere ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda konuya ilgisi olan tüm meslektaşlarımızın geniş kapsamlı bilimsel araştırmaları gerçekleştirirken bize katılmalarını bekliyoruz. Başvurularınızı acbidtmdgroup@gmail.com adresinden bana e-posta ile ulaştırabilirsiniz.

Birlikten güç doğar ilkesiyle ve ülkemiz çapında çok daha geniş kitleleri içeren etkili sonuçlar alabilmek adına mümkün olan en fazla sayıda katılımla bu çalışma grubunu yürütmek istiyoruz ve baş vurularınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sıdıka S. Akdeniz

TMD Çalışma Grubu Başkanı